Pravidla amerického fotbalu - hrací doba, hra a skórování


Rozdělení hráčů a představení hracího pole již máme za sebou. Kdo z vás na této lekci chyběl, nechť si klikne na "Pravidla amerického fotbalu - hrací pole a hráči". Dnes pokračujeme hrací dobou, samotnou hrou a povíme si, jak je to se skórováním.

Hrací doba

Americký fotbal se hraje na čtyři čtvrtiny. Trošku jiná hrací doba je v Americe, kde jedna čtvrtina trvá 15 minut, naopak v Evropě je to pouhých 12 minut. Po první a třetí čtvrtině se otáčejí strany a po druhé následuje poločasová přestávka. Americký fotbal se hraje na „poločistý“ čas. To znamená, že v po některých akcích se čas zastuje, jindy naopak běží dál. 

Hra

Klíčovou vzdáleností ve fotbale je 10 yardů. Tuto vzdálenost musí překonat „offense“ na maximálně čtyři rozehrání („downy“) k tomu, aby dosáhla nových čtyř pokusů („firstdownu“). Vzdálenost 10 yardů se měří pomocí „downmarkerů“. Následující akce začíná vždy z místa, kde skončila akce předchozí. Takto „offense“ postupuje po hřišti směrem k soupeřově „endzóně“, dokud se jí nepodaří skórovat nebo dokud o míč nepřijde. O míč může „offense“ přijít několika způsoby. Jednak se jí nemusí povést překonat oněch 10 yardů na daný počet pokusů a dále může o míč přijít při hře. O míč při hře přijde buď tím, že „defense“ zachytí přihrávku vpřed (provede „interception“) nebo hráč „offense“ nechtěně ztratí kontrolu nad míčem (nastane „fumble“) a tohoto volného míče se následně zmocní „defense“. Pokud „defense“ získá jakýmkoliv způsobem kontrolu nad míčem, odchází ze hřiště a uvolní místo svým spoluhráčům z „offense“. „Defense“ může samozřejmě i skórovat, když hráč, který získal kontrolu nad míčem, s ním doběhne do soupeřovy „endzóny“.

Hráč, který má míč pod kontrolou, s ním může postupovat, dokud není složen. To znamená, že se dotkne země jinou částí těla než chodidly nebo rukou. Hra končí i v případě, že hráč upadne bez přičinění soupeře. Hráč musí postupovat vpřed pouze v hracím poli. Pokud se dotkne jakoukoliv částí těla země nebo čehokoliv jiného mimo hrací plochu (pomezní čary již nejsou součástí hrací plochy), je akce ukončena a další začíná z tohoto místa. Tímto místem se rozumí yardová čára, kde ke skončení akce došlo.

Před samotnou akcí je míč rozhodčími umístěn mezi „hash marky“ (umístěny ve středu hřiště vzdálené 40 stop od sebe) tak, že leží rovnoběžně se „sidelinami“. Dvě pomyslné roviny kolmé k zemi procházející špičkami míče vymezují tzv. neutrální zónu. V té, nebo za ní ve směru k soupeřově „endzóně“, nesmí být v momentě „snapu“ žádný z hráčů kromě centra. Před samotným „snapem“ musí všichni hráči „offense“, s výjimkou jednoho, stát jednu vteřinu v klidu, přičemž maximálně čtyři z nich můžou stát jinak, než v těsné blízkosti neutrální zóny. Hráči „defense“ mohou být rozmístěni a hýbat se bez omezení.

Každá akce začíná tak, že centr „snapne“ míč dozadu některému ze svých spoluhráčů. Ten potom provede akci, na které se celá „offense“ domluvila předtím v „huddlu“ (seskupení hráčů před rozehráním). V případě „special teamu“ dojde k „puntu“ nebo pokusu o „fieldgoal“. V případě normální akce je míč předán většinou „quarterbackovi“ a ten ho buď předá jednomu ze svých „runningbacků“, nebo se pokusí přihrávkou vpřed najít některého ze svých spoluhráčů. V ojedinělých případech se může pokusit „quarterback“ běžet s míčem sám.

Skórování

  • „touchdown“ - hráč buď doběhne do soupeřovy „endzóny“ anebo v ní získá kontrolu nad míčem (6 bodů)
    „fieldgoal“ - hráč, který je k tomu určen („kicker“) kopne míč ze země, kde mu ho přidržuje spoluhráč („holder“) skrz branku (3 body)
    „safety“ - obecně řečeno k „safety“ dojde tehdy, pokud hra skončí ve vlastní „endzóně“ týmu, který je v držení míče, jeho vlastním počínáním. Například tak, že hráč s míčem je složen ve vlastní „endzóně“ nebo ve vlastní „endzóně“ tým způsobí faul (2 body). Body jsou připsány týmu, který nebyl v držení míče. Ten je navíc zvýhodněn tím, že v následujícím výkopu přijímá míč.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas novinky, aktuality a rady!

autor: redakce Menzone.cz

© MENZONE | vyrobil INET-SERVIS.CZ 2011 - 2024 | ZOBRAZIT KLASICKY | MOBILNÍ VERZE |