Pravidla amerického fotbalu - hrací pole a hráči


Video z amerického fotbalu, kde kluci do sebe jdou jak utržený ze řetězu, na našem webu určitě najdete. Co na něm chybí jsou pravidla této hry, které na první přečtení jen stěží pochopíte. V našem prvním díle si něco málo řekneme o hracím poli a jednotlivých hráčích.

Hrací pole

Americký fotbal se hraje na hřiští, které má délku 120 yardů a je rozděleno na 12 stejných dílů. První a poslední díly hříště jsou 10 yardové a označovány bývají jako "endozóny". Na jejích koncích jsou umístěny branky pro na americký fotbal. Jedná se o jednu vertikální tyč zasazenou do země, na které jsou umístěny tři tyče ve tvaru písmene U. Hřiště je po stranách ohraničeno „sidelinami“, které již nejsou součástí hrací plochy. Čára oddělující „endzónu“ od hracího pole („goalline“) součástí „endzóny“ je. „Endzóna“ je navíc označena pomocí čtyř „pylonů“ (červené kvádry o definovaných rozměrech) umístěných v rozích.

Hráči

V poli je celkem 22 hráčů, tzn. na každé straně po jedenácti mužích. Každý tým má 11 ofenzivních (útočných) hráčů, 11 defenzivních (obranných) hráčů, dále náhradníky a hráče do tzv. "special teamů". Dohromady se může jeden tým skládat z 30 - 50 hráčů.
Ofenzivní hráči se rozdělují do skupin a to na post Quarterback (QB), Offense line (OL), Runningback (RB), Widereceiver (WR) a Tight end TE.
Quarterback (QB) - klíčový hráč pro celou ofenzívu. ve většině případů přebírá míč od centra a buď jej hodí dopředu na některého ze svých receiverů nebo ho předá některému z runningbacků, který s míčem probojovává vpřed.

Offense line (OL) - skupina pěti hráčů, kteří rovnoměrně obestupují centra. Centr je středový „lineman“, který začíná celou akci „snapem“, čili rychlou přihrávkou ležícího míče vzad. Vedle centra stojí dva „guardi“ a vedle nich na každé straně jeden „tackle“. Těchto pět hráčů má za úkol při „passové“ akci bránit „quarterbacka“ a dát mu dostatek času na to, aby mohl najít svým „passem“ některého ze svých spoluhráčů. Při „runové“ akci potom svými bloky vytváří cestu hráči s míčem.

Runningback (RB) - Tým má na hřišti většinou jednoho až tři „runningbacky“, kteří se ještě dělí dle svého postavení na „fullbacka“ a „halfbacka“. Jak již bylo řečeno, tito hráči nejčastěji běhají s míčem. V případě „passové“ akce potom mohou buď vyběhnout dopředu a snažit se přijmout přihrávku vpřed („pass“), nebo mohou „offense line“ pomáhat s ochranou „quarterbacka“. To nejčastěji proti „blitzu“, kdy se „quarterbacka“ snaží napadnout hráč, jehož to nebývá primárním úkolem („linebacker“ nebo „defense back“).

Widereceiver (WR) - tento hráč má za úkol přijímat přihrávky vpřed od quarterbacka a poté s míčem postupovat k soupeřově „endzóně“. Při „runové“ akci potom musí také blokovat.

Tight end TE - tito hráči jsou na hřišti něco mezi „linemanem“ a „widereceiverem“. Stojí na okraji „offense line“, hned vedla „tackla“, a buď pomáhají při „passové“ akci bránit „quarterbacka“, nebo běží podobně jako „widereceiveři“ dopředu a snaží se přijmout „pass“. Při „runové“ akci potom vytváří cestu hráči s míčem stejně jako jejich spoluhráči.

Defenzivní hráče rozdělujeme do skupin na Defense line (DL), Linebacker (LB), Defense backs (DB).
Defense line (DL) - nejčastějí složení bývá ze dvou „defense tacklů“ a dvou „defense endů“. Úkolem těchto hráčů je vytvářet tlak na „quarterbacka“ v případě „passové“ akce. V případě „runové“ akce mají stejně jako všichni hráči obrany za úkol složit hráče s míčem.

Linebacker (LB) - tito hráči jsou na hřičti tři nebo čtyři. Jsou z celé obrany nejvariabilnější, co se úkolů týče a mohou při dané akci „defense“ plnit prakticky jakýkoliv úkol. Mohou pomáhat „defense line“ při vytváření tlaku na „quarterbacka“ pomocí „blitzu“, případně pomáhat „defense backům“ v pokrytí jednotlivých obraných zón či konkrétních „receiverů“. V případě „runových“ akcí se potom snaží složit hráče s míčem.

Defense backs (DB) - Tito hráči se ještě dále dělí nejčastěji na „cornerbacky“ a „safety“ („free“ a „strong“). jsou zaměřeni především na pokrývání hráčů, kteří se snaží chytit „pass“.


 

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas novinky, aktuality a rady!

autor: redakce Menzone.cz

© MENZONE | vyrobil INET-SERVIS.CZ 2011 - 2024 | ZOBRAZIT KLASICKY | MOBILNÍ VERZE |