Četnost dopravních nehod podle pohlaví: kdo jich má na kontě více?


Vztah mezi muži a ženami často představuje velkou výzvu. Existuje nespočet situací, kdy se obě pohlaví vzájemně kritizují, zejména v manželství nebo partnerském vztahu. Může se jednat o úklid domácnosti nebo finance, avšak největší rozdíly lze zpozorovat za volantem. Právě v tomto ohledu si spousta z nás dělá ze svých manželek a partnerek legraci, že neumí parkovat, správně řadit nebo jezdí příliš pomalu.

Když si prohodíme pozice, tak naopak slyšíme poznámky o tom, jak rychle jedeme nebo prudce brzdíme. Styl řízení máme zkrátka každý jiný, avšak když dojde k reálnému problému, čímž myslíme především dopravní nehody, vždy se ukáže, na čí straně je chyba. Pojďme se podívat, jaká je povaha mužů a žen za volantem a jak se následně odráží i na statistikách dopravní nehodovosti.

Technické znalosti versus opatrnost

I vám se v životě jistě už mnohokrát potvrdilo, že ženy mají k životu naprosto odlišný přístup než muži. Nás k zájmu o auta vedli už od dětství, a tak je přirozené, že k nim z technického hlediska máme mnohem bližší vztah než něžné pohlaví. Příroda nám navíc nadělila lepší orientaci v prostoru a schopnost rychle a pohotově reagovat, když nás potká nějaká nečekaná situace. To přirozeně vede k jistější, avšak často i agresivnější jízdě.

Ženy se v prostoru zas tak dobře neorientují, a proto nemají tak dobrý odhad, co se týče rozměrů vozidla a vzdáleností od překážek - například při zmíněném parkování. Je pro ně přirozená role matky, a tak svou rozvahu, opatrnost a ohleduplnost, kterou vkládají do péče o děti, aplikují i při řízení. Jejich neustálá potřeba být ve střehu však často vede také ke špatné soustředěnosti na jízdu a pomalým reakcím na nenadálé situace.

Čtyři z pěti nehod mají na svědomí muži

Hlavním ukazatelem bezpečnosti chování na silnicích však nejsou povahové vlastnosti, ale především čísla. Navzdory pomalému jednání žen jsou to právě muži, kdo má na kontě větší množství dopravních nehod - ukazují to data samostatného oddělení ministerstva dopravy, které vystupuje pod zkratkou BESIP. Podle záznamů tohoto orgánu měly ženy v letech 1998 – 2012 na svědomí 19 % dopravních nehod, z čehož vyplývá, že v 81 % byli na vině muži.

Na druhou stranu je třeba brát v úvahu to, že se u tohoto průzkumu nebral v potaz celkový podíl mužů a žen v rámci vlastníků řidičských průkazů. Tady mají muži výrazně navrch, jelikož tvoří 60 % všech právoplatných řidičů. Je třeba počítat také s tím, že velký podíl lidí s řidičským oprávněním na silnice vůbec nevyráží, nebo to dělají pouze výjimečně. 

Bezpečné řízení přináší finanční úspory

Ať už jste muž nebo žena, bezpečnost by měla být základní prioritou, když vyrážíte na silnici. Zodpovědná jízda se vám totiž vyplatí nejen, co se týče vašeho zdraví, ale také pokud chcete získat co možná nejlevnější povinné ručení. Za každý rok bez dopravní nehody se vám jakožto řidiči totiž připočítávají takzvané bonusy, které cenu povinného ručení snižují. Za jeden rok sice nezískáte zas tak velkou slevu, ale třeba po pěti letech už se to opravdu vyplatí. 

Pokud však nehodu způsobíte, budete mít na kontě naopak malusy, které cenu povinného ručení naopak zvyšují, jelikož existuje větší pravděpodobnost, že dopravní nehodu způsobíte. Ty se však zodpovědnou jízdou bez nehod postupně opět nahradí bonusy a vy po určité době budete za pojištění platit zase o něco méně. Jak tedy vidíte, bezpečnost a zodpovědnost se za volantem vyplatí ve všech ohledech.

Přidejte si nás na Facebook a dozvíte se včas novinky, aktuality a rady!

autor: Placená inzerce

© MENZONE | vyrobil INET-SERVIS.CZ 2011 - 2024 | ZOBRAZIT KLASICKY | MOBILNÍ VERZE |